Kontakt & Impres­sum

Kinki­bit Gesell­schaft mit beschränk­ter Haftung
Frie­dens­al­lee 3
D-99334 Amt Wach­sen­burg

Vertre­tungs­be­rech­ti­ger Geschäfts­füh­rer: Enrico Starkloff
Tele­fon: +49 (0) 361 342342–0
E-Mail: [email protected]

Regi­ster­ge­richt: Amts­ge­richt Jena
Regi­ster­num­mer: HRB 515669
Umsatz­steuer-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gem. § 27a UStG: DE323423090

Inhalt­lich Verant­wort­li­cher:

Enrico Starkloff
Frie­dens­al­lee 3
D-99334 Amt Wach­sen­burg